Home

Valtionavustushakemus

Valtionavustushakemus - Pd

Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen. PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. PB 30 00023 STATSRÅDET VALTIONAVUSTUSHAKEMUS . kalastusalan järjestön toimintaa Tukea Suomi.fi-viestit-palvelun käyttöönottoon - haku päättyy 31.1.2019. Suomi.fi-viestit on palvelu, joka toimii julkishallinnon organisaatioiden. Valtionavustus - Statsunderstö Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet.

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

ely10j1. 1 / 3. Dnro. Viranomainen täyttää. JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS. 1. Tiedot hakijasta. Kunnan / hakijan nimi Postiosoite Postinumero Postitoimipaikk maa- ja metsÄtalousministeriÖ. pl 30 00023 valtioneuvosto. jord- och skogsbruksministeriet. pb 30 00023 statsrÅdet valtionavustushakemus . neuvontapalvelujen.

Suomi.fi-viestit käyttöönoton tuki - Valtiovarainministeri

Valtionavustushakemus; Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilös tökoulutus, 230/247/2018 4 Valtionavustushakemus; Opetustoimen ja varhaiskasvatukse

Valtionavustus - Statsunderstö

  1. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. PL 29. 00023 VALTIONEUVOSTO Hakijan nimi (yhteisön rekisteröity nimi): VALTIONAVUSTushakemus seuratuki 2013. HAKEMUKSEN Liite.
  2. isteriölle, uutisoi Yle. Yhtiö rakentaa Iittiin moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskusta
  3. Tällä lomakkeella haetaan Suomi-koululle valtionavustusta lukuvuodelle 2018-2019. Hakuaika päättyy 15.10.2018. Avustushakemuksen mukaan tulee liittää.

Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Hyvinvoinnin edistäminen Päihde- ja terveyshaittojen ehkäisy, tartuntataudit, osallisuus; Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelut, lääkkeet, henkilöstö.

1 / 7 OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 1. Hankkeen nimi OSUVAMPI Opettele, Saavuta, Uudistu, Verkostoidu Aktiivisesti, MobiiliP. Lomakkeen täyttöohje Valtionavustushakemus / Uusi hanke / VGK-tuki 1 HUOM. Lomakkeessa on pakollisia ruutuja, jotka on pakko täyttää, jotta lomakkeen voi palautta Valtionavustushakemus tehdään hakemuslomakkeella (1a tai 1b). Hakijan tulee ilmoittaa hakemuslomakkeella allekirjoitusoikeudelliste VALTIONAVUSTUSHAKEMUS / HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO (Valmistelija: Rinne Merja, suunnittelusihteeri, p. 040 689 6974) Hyvinkään Sveitsin lukio hakee. Valtionavustushakemus liitteineen B 5 Muistio Hyväksytty hanke- suunnitelma Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot

Päihteitä käyttävien äitien palvelut. Palvelun kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä vauvaperheen päihteitä käyttävät äidit. Uusi Päijät-Hämeen maakunta perustetaan 1.1.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään vuonna 2019 1 (2) Hallinnon kehittämisosasto 19.1.2010 VM/47/02.02.06.09/2010 VALTIONAVUSTUSHAKEMUS YHTEISPALVELUPISTEEN PERUSTAMISKUSTAN-NUKSII

Opetushallitus - Yleissivistävä koulutu

suomi.f 1 / 7 OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2016 1. Hankkeen nimi OSUVIN Opetusmenetelmät Suurien Uudistusten Voittokulkuun. 2/8 Tilinumero (IBAN) FI4347461020000849 Pankin tunnistetieto (BIC) HELSFIHH Hankkeen tiedot Hankkeen tavoitteena on Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamine valtionavustushakemus: kansainvÄliset konferenssit ja kansalliset seminaarit * pakollinen kentt.

Joukkoliikenteen Valtionavustushakemus Lhlii008 F

valtionavustushakemus tarvittavine liitteineen. Hakuprosessiin kuuluvat myös mahdolliset tietojen täydentämiset. Hakemuksen saapuminen aloitta Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 1,15 miljoonaa euroa valtionavustusta lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Avustukset myönnettiin. Valtionavustushakemus on jätetty ja toiveissa on, että aluehallintovirasto on myötämielinen liikuntapaikan kehittämiseen. Viime viikolla pidettiin myös.

Lomakkeet - Aiheet - Aluehallintovirast

  1. Uudet asiakirjat. Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti.
  2. liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemus, joka jätetään AVI:lle 31.12.2018 mennessä. - Valtionavustuksesta saadaan päätös maaliskuussa 201
  3. isteriöön jälkikäteen. Valtatie 12:n remontin urakkatarjoukset raukeavat.
  4. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Sosiaali-ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö OPER Sosiaali-ja terveydenhuollon.

Vuoden 2020 valtionavustushakemus 30.9.2019 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Valtion-avustuksen siirtäminen Hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtionavustusten haku on avattu. Hakuaikaa on 4. marraskuuta 2016 saakka. Palveluiden. Perusparannus Tervetuloa Perusparannus Säyneenvirralta eteenpäin on siinä vaiheessa, että perusparannussuunnitelma on laadittu ja valtionavustushakemus lähetetty

Etsivä nuorisotyö - Aluehallintovirast

Valtionavustushakemus kokeilu- ja kehittämistoimintaan Statsunderstöd för försöks- och utvecklingsverksamhet . Hanke: Tietokoulu (Projekt. Informationsskola Valtionavustus-prosessi partiossa Vuoden 2019 valtionavustushakemus 30.9.2018 mennessä opetus-ja kulttuuriministeriölle Vuoden 2019 valtionavustuspäätös 28.2.201 VALTIONAVUSTUSHAKEMUS MAAKUNTIEN PERUSTAMISEN ESIVALMISTELUVAIHEESEEN: Valtiovarainministeriö on 22.9.2017 antanut maakuntien liitoille ohjeet valtionavustuksen. - laaditaan valtionavustushakemus 29.12.2018 menness. 0 5, 06. 2012 - Helsingin kaupunk

- valtionavustushakemus YksTA 9 § 12 Yksityisteiden valtionavustukset VALTIONAVUSTUSTOIMINTAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNT − valtionavustushakemus YksTA 9 § − valtionavustuspäätös YksTA 10 § − valtionavustuspäätöksen muuttaminen YksTA 11 §. Valtionavustushakemus€tulee€sisältämään€seuraavat€kohdat: 1)€€perusopetusikäisten€oppilaiden€lukumäärä€kunnassa€ja€kerhoje Liite 1 Valtionavustushakemus. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki hakee ulkoasiainministeriön kunnille.

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - TH

TR*FICCM Lilkenne- Ja viestintávirasto Valtionavustushakemus 18.2.2019 JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakemus 18.2.2019 Hakija: Joensu Imatran monitoimihallin valtionavustushakemus etenee valtion tasolla. Alueellinen liikuntaneuvosto puoltaa opetus- ja kulttuuriministeriölle menevässä. Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu valtionavustushakemus 2013.) KSAO osallistuu projektiin verkoston jäsenenä ja on omassa työryhmässään tunnistanut opetushenkilöstön osaamisstrategian.

Kalliin Kaluston Valtionavustushakemus Lhpel003 F

Kansa-koulu II -hankkeen valtionavustushakemus on jä-tetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoitushakuun (Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellise yksi yhteinen eri toimijoiden yhteistyönä laadittu valtionavustushakemus. Hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta,. Dnro. VALTIONAVUSTUSHAKEMUS . KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTAAN. 1. Tiedot hakijasta. Hakijan nimi (rekisteröity yhdistys, yhteisö tms.) Jyväskylän.

Valtionavustushakemus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden.pdf (pdf, 132 kt. Valtionavustushakemus arvioitiin kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmassa ja avuksen myöntämistä puollettiin. Erityisavustuksen maksatushakemus. JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS. Suuret kaupunkiseudut 2015. 1. Tiedot hakijasta. Kunnan/hakijan nimi. Postiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Pankkitilin. Hankesuunnitelma / valtionavustushakemus.

Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Yle: KymiRing-hanke etenee - valtionavustushakemus jätetty

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja sen asiantuntijaelin taideneuvosto myöntävät avustuksen taiteen arvoa yhteiskunnassa kasvattavan kampanjan suunnitteluun ja. 3 (8) 3.3. Hakijana ei voi olla julkinen toimija, valtion virasto tai yksikkö eikä kaupunki tai kunta. Hakijana ei myöskään voi olla yritys, jonka enemmistön. • Valtionavustushakemus loppuvuotta 2017 varten. Hankesuunnnitelman rahoitus RAHOITUSPÄÄTÖS: Valtiovarainministeriön rahoituspäätös 1.7.201 Kanavan koulu pyritään purkamaan huhtikuun loppuun mennessä. 14.11.2018 Katariina Rannaste Uutiset. Tilaajille. Lempäälän Kanavan koulun, eli entisen lukion. § Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat - 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus - 44 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen - 45 Pöytäkirjantarkastajien.

Suomi-koulujen valtionavustushakemus 2018-201

Joukkoliikenteen valtionavustushakemus sekä yhteenveto Suomun joukkoliikennekokeilusta kevät 2016 lähetetty Lapin Ely-keskukselle 18.4.2016 Täältä voit hakea HAMKin opintotarjontaa. Voit tutustua siihen rajaamalla hakua haluamillasi hakuehdoilla. Voit hakea esimerkiksi sopivalla tagilla ja. Nuppu2-hankkeen ensimmäinen valtionavustushakemus ja tilannekatsaus. Nuppu2-hankkeelle on myönnetty määrärahaa ajalle 1.11.2011 - 31.10.2012 374 000 euroa,.

Valtionavustushakemus Dnro 310/433/2019 / Learning Cafe - hanke Valtionavustushakemus Dnro 2/421/2019 / Eheytetty opiskelu lukiossa - han-k •Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelman valtionavustushakemus kohdistui kaikkiin neljään kehittämisosioon 72 Valtionavustushakemus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2015 + kunnan omarahoiteosuus 24 73 Valtionavustushakemus paikallisen aikuisten terveytt

Valtionavustushakemus ja päätös ovat olleet saatettu tiedoksi sivistyslautakunnalle 16.9.2015/ § 62. Kirjastoauton korityön hankinnasta on jätetty. latuverkoston rakentamisen ja latukoneen hankinnan valtionavustushakemus. kh § 3 VALTIONAVUSTUSHAKEMUS YHTEISPALVELUPISTEEN PERUSTAMIS- JA/TAI LAAJENTAMISKUSTANNUKSIIN. Tällä lomakkeella haetaan valtionavustusta yhteispalvelupisteen perustamis. Valtionavustushakemus löytyy osoitteesta : https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/49/?lang=fi. Lisätietoja lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen. Hankkeesta on jätetty valtionavustushakemus, ja hankkeelle pitäisi ennakkotietojen varassa olla saatavilla 2,06 M€:n avustus valtiolta

Lempäälän kolmanteen yläkouluun tarvitaan: uusi koulurakennus, monikäyttöiset tilat, liikuntahalli, ulkoliikuntakenttä Lempäälän kunnan. Kaupunginhallitus 09.10.2018 / Lausunto Pirkko Meriläisen, Kaarle Holmbergin, Marja-Stiina Suihkon ja Pekka Karikon tekemään kunnallisvalitukseen. Muut - Valtionavustushakemus vieraskielisten oppilaiden/ opiskelijoiden suomi toisena kielenä-opetukseentai muun opetuksen tukemiseen v. 2016 / läh 1315-2013 (419, 033) Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (KAPSA) -projektin rahoituspäätös. Tiivistelmä: Kansalliset palveluprosessit ja.

Valtionavustushakemus maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheeseen: 14. kärkihank keell e yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankeko ko naisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se vo Valtionavustushakemus/innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen: 31: Vuorohoidon järjestämisen periaatteet: 32 : Vuoden 2019 leirimaksut: 33

suosittu: