Home

Deskriptiivinen tarkoittaa

deskriptiivinen - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

 1. Kielitiede, -oppi äänneasultaan kuvaileva. Mikä on deskriptiivinen. Mitä tarkoittaa deskriptiivinen. Ilmainen sivistyssanakirja. Sanakirja Kääntäj.
 2. eli oman edun ajattelun vastakohta. Deskriptiivinen etiikka.
 3. deskriptiivinen geometria: projektiivinen geometria. Mikä on deskriptiivinen geometria. Mitä tarkoittaa deskriptiivinen geometria. Ilmainen sivistyssanakirja
 4. taa tai ajattelua. Metodologiset periaatteet, etiikka ja politiikka ovat.

Etiikka - Wikipedi

 1. Kuvaileva (deskriptiivinen) epidemiologia • kuvaa terveydentilaa väestössä • väestötasolla • ekologinen tutkimus • yksilötasoll
 2. taohjeen antava, sitä määrittelevä miten jokin asia tulisi tehdä (ottaa kantaa siihen miten pitäisi tai tulisi.
 3. Voimakas yhteys puolestaan tarkoittaa, että koulutus kuvaa mahdollisimman oikeellisesti työelämän todellisuutta. on siksi sekä deskriptiivinen kuvaus,.

deskriptiivinen geometria - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

 1. Punainen linkki tarkoittaa, että aiheesta ei vielä ole artikkelia. Voit auttaa kirjoittamalla puuttuvista aiheista. Lue miten artikkeleita luodaan
 2. Etiikkaa voidaan jaotella eri tavoin. Deskriptiivinen etiikka tarkoittaa jonkin ryhmän kannattamien moraalisten arvojen ja normien empiiristä tutkimusta
 3. Kuten luvussa 4.2. määriteltiin, deskriptiivinen etiikka tarkoittaa jonkin ryhmän kannattamien moraalisten arvojen ja normien empiiristä tutkimusta
 4. Etiikka tarkoittaa nykypäivänä lähinnä moraalikysymysten teoreettista tarkastelua tai niitä koskevaa tiedettä. Deskriptiivinen etiikk
 5. Herkkis tarkoittaa herkkää, tunteikasta (ihmistä), Kovaa ääntä ja meteliä kuvaa myös deskriptiivinen substantiivi räime

Jytkäle on deskriptiivinen sana. Soini on Espoosta ja siellä se tarkoittaa kotitekoista pommia joita pikkukundit duunasi 60-70 luvulla. Eli tehtiin jytkyjä Sana voi tarkoittaa myös sanetta, joka on tekstin (tai puheen) Deskriptiivinen sanakirja kuvailee kielenkäyttöä antamatta ohjeita tai suosituksia descriptive grammar deskriptiivinen (= kuvaileva) kielioppi descriptive rules kuvailevat säännöt (<> prescriptive rules) desensitization poisherkistämine

Havainnointi eli observointi on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkittavasta ilmiöstä kootaan tietoa sitä seuraamalla ja tekemällä havaintoja Arviointi. Voi tarkoittaa myös kasvattajan suorittamaa arviointia ja organisaatioiden laadunarviointia. Kuvaileva (deskriptiivinen) arviointi Toisaalta sillä saatetaan sellaisenaan tarkoittaa yleensä Suomen sanan merkitykseen on saattanut vaikuttaa myös deskriptiivinen eli kuvaileva verbi. laisten dokumenttien ja tekstien analyysit. Deskriptiivinen tarkoittaa kuvailevaa ja on myös yksi kvalitatiivisen tutkimuksen lajeista. Case-tutkimus on yksityiskohtais

Filosofia:normatiivisuus - Tieteen termipankk

deskriptiivinen: 1) kuvaileva, esittävä, esittelevä, kertova, väittävä, Nimityksellä voidaan tarkoittaa liioittelevaa tai yksipuolista suhtautumista Deskriptiivinen etiikka ei pyri esittämään moraalisesti oikean toiminnan ohjeita, erotuksena normatiivisesta etiikasta, Realismi tarkoittaa tässä kantaa,. Luin teini-iässä yläasteella tai lukion alussa (eli jotain 2003-2007 kirjan, jonka päähenkilö halusi olla Taulu tms. Kirjassa siis ihmisistä maskeerattii Teoksessa Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja (SKS, 2000) kerrotaan, että sana rolli tarkoittaa 'juorua, juorukelloa, juoruämmää' Tämä tarkoittaa sitä, (deskriptiivinen, systemaattinen, koostuu enemmän tai vähemmän tieteellisistä tiedoista (tieto = tosi,.

Tutkimani sanakirjat eivät osanneet kertoa, mitä rimpsa itsessään tarkoittaa, vaikka sanonnan mennä tai lähteä rimpsalle sanakirjatkin tuntevat Tarkoittaa tapaa, jolla edustava otos poimitaan perusjoukosta -> ts. sopivalla otantamenetelmällä pyritään varmistamaan otoksen edustavuus

Kieliopas taas tarkoittaa jonkin kielen rakenteen ja (kirjakielisten) deskriptiivinen kielioppi (vieruskäsite) Käytetyt lähteet. VISK2008, VilkunaM1996 Mitä vastauksia deskriptiivinen Bethesda-lausunto antaa? Laatu. Papa-lausuntoa lukiessa on tärkeää huomioida sytologin kannanotto näytteen laatuun Tapaustutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta

normatiivinen - Wikisanakirja, vapaa sanakirj

Lyhenne AdvlP tarkoittaa adverbiaalilauseketta. Tällöin adverbiaalia ei ole käsitetty niinkään lauseenjäseneksi, vaan pikemmin jakaumaluokaksi,. Deskriptiivinen malli ilmaisee sen assosiaation eli säännönmukaisuuden, mitä tarkoittaa esimerkiksi sana todennäköinen vaihtelevat suuresti,. Käännös sanalle 'deskriptiivinen' ilmaisessa suomi-englanti-sanakirjassa, ja monia muita englanninkielisiä käännöksiä

Tämä tarkoittaa sitä, että HIV-taudin yleisyydellä on selvä vaikutus elinajan odotteeseen, vaikka maan taloudellinen kehitystaso otetaankin analyysissa huomioon Viitteellinen eli deskriptiivinen totuus tarkoittaa sitä, mitä sanottiin tai tapahtui jollakin tietyllä hetkellä , mutta se. Kysymysten 6-9 käytännöllisyys tarkoittaa sitä, Tällainen lause on deskriptiivinen, se esittää kuvauksen maailmassa vallitsevasta asiantilasta Stipulatiivinen määritelmä ei ole tosi tai epätosi, vaan tarkoittaa uuden teknisen merkityksen antamista vanhalle moniselitteiselle tai epämääräiselle. Järjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa rakenteita, joita tarvitaan päätelmien tekemiseksi - Deskriptiivinenelikuvailevakäytt.

Deskriptiivinen etiikka tarkoittaa eettisten käsitysten kuvai-lemista ottamatta kantaa niiden oikeellisuuteen. Tällainen on vaikkapa väite, että vir Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa mitä mikin sanakirjassa esiintyvistä sanaluokkiin ja sanan käyttöön liittyvistä koodeista tarkoittaa. Takasin sanakirjaan Alue voi tarkoittaa lääniä, maakuntaa tai muuta aluetta, kuten kaupunkia, Deskriptiivinen, kuvaileva, kertova. Determinismi Determinism Determinism Yleisesti ottaen hedonismi tarkoittaa näkemystä, Ensimmäinen tapa ymmärtää onnellisuus on deskriptiivinen, kuvaileva

Wikisanakirja, vapaa sanakirj

seni juuri IRC-kielen. Tutkimukseni on deskriptiivinen analyysi, jossa omalla intuitiol-lani on tärkeä osa. Tutkimusote on kvalitatiivinen Tämän käsityksen mukainen positio tarkoittaa valuuttakurssien muutoksien Deskriptiivinen Normatiivinen Teoreettinen Empiirinen Käsiteanalyyttinen Päätöksenteko

Deskriptiivinen kompleksisuus Kompleksisuusteoria on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, joka käsittelee sitä, Tämä tarkoittaa sitä,. Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisesti oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tunnetaan myös nimellä: Deskriptiivinen analytiikka

Deskriptiivinen didaktiikka kohdistuu lähinnä opetuksen tai opetustapahtuman tutkimiseen kun taas Mitä tämä tarkoittaa opettajankoulutuksen sisältöjen. Positiivinen Tarkoittaa filosofisissa yhteyksissä yleensä samaa kuin +deskriptiivinen. Jostain asiasta sen sanomista, Tämä tarkoittaa sitä,. tarkoittaa sanoa, että abortti on väärin? 6 •Ajatus II: deskriptiivinen tutkimus johtaa selityksiin siitä, mitä moraalitermit merkitsevä Tämä tarkoittaa sitä, Tutkielma on osittain myös deskriptiivinen eli pyritään kuvaamaan käsitteellisessä eli teoreet Mitä tarkoittaa että toinen munuainen on prominentti? Näytä vastaus. Vastaus: Hei ! Kyseessä on siis deskriptiivinen termi munuisen esim. koosta,.

Deskriptiivinen ilmaus: Preskriptiivinen ilmaus: Kuvaileva, toteava : Päättely tarkoittaa etenemistä väitteistä toisiin tiettyjen päättelysääntöjen mukaan kupuramiekka.blogspot.co Deskriptiivinen kompleksisuus - Blogivirta.fi: Uusimmat blogit ja. Aiheeseen perehtyminen: aihepiiri, tehtäväalueen valinta, aiempaan tutkimukseen ja teoreettisiin selvityksiin tutustuminen, käsitteiden valinta ja selkiyttämine

Kasvatettavan sivistyskykyisyys tarkoittaa, deskriptiivinen tai b) ohjeita antava preskriptiivinen. Edellisessä kasvatus on sitä, mitä se on,. Tämä tarkoittaa sen seikan selville ottamista, Edellä mainitun väitteen tehtävä on deskriptiivinen, jos se tarkoittaa vain,. Professori Pyysiäinen olisi mielestäni nyt itse selityksen velkaa, mitähän mahtaa noin ovalla väitteellä oikein tarkoittaa. Sanapari deskriptiivinen. Järjestäytynyt kaaos tarkoittaa asioiden kulkua johon ei voi puuttua. Kaikki tapahtuu niin kuin niiden kuuluu tapahtua, koska kaikki asiat ovat seurausta..

• DESKRIPTIIVINEN ETIIKKA = kuvaileva etiikka (describe=kuvailla); deskriptiivinen etiikka ei sano, Schnur tarkoittaa ensinnäkin narua ja toiseksi miniää Tämä piirteen vuoksi katsoin, että deskriptiivinen laadullinen menetelmä Tämä tarkoittaa, että osuuskunta vastaa omista velvoitteistaan eivätk Lääketieteen termit. Lääketieteen termit on vakiinnuttanut paikkansa lääketieteen suomen kielen perusteoksena. Hakusanoina kirjassa ovat ensisijaisesti. Deskriptiivinen poetiikka on syytä nähdä teorian sijaan joka kärjistäen tarkoittaa kertojan ja henkilöhahmon äänen tai diskurssin lingvististä.

4. Etiikka - Peda.ne

Tutkimukseni on deskriptiivinen ja pe- kertaa suurempi kuin 100 tarkoittaa lukua 300 »ilman pienintäkään toisin selittämisen mahdollisuutta» (JK 1954) rcislandlake: Voit äänestää, mikä ryhmä sinun mielestäsi tehtailee eniten väkivaltaa Suomessa. Ranskassa ihmetellään väkivaltaista Suomea.http://www. Tosin kyseinen kielioppi on deskriptiivinen eli se kuvaa suomen kielen käyttöä. Mitä tuo tunnettava oikein tarkoittaa Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa vastapaino 1995, 200

4.4. Normatiivisen etiikan teoriat - Peda.ne

Deskriptiivinen case-tutkimus Tasapainolla voidaan tarkoittaa niin taloudellisten kuin ei-taloudellisten mittarien sekä ennakoivien että tulosmittarien. Paljon tavallisempi se on johtimena, jolloin se useimmiten tarkoittaa aatetta (esim. sosialismi) Nykysuomen sanakirja on deskriptiivinen sanakirja,. Kreikan kielen sana teoria, θεωρία, tarkoittaa katsomista, tähystystä, näkemistä, ja se (deskriptiivinen etiikka), joka pyrkii. Aiheeseen liittyvää Deskriptiivinen etiikka Moraali Moraalipsykologia Moraalirelativismi. Moraali tarkoittaa yleisessä kielenkäytössä esim. juuri sitä,. Koska yksi viidesta erityisopetuksen tarpeessa olevista lapsista jää testillä löytämättä, se tarkoittaa samaa, että testi ei löydä 20% lapsista,.

3.1. Etiikan peruskäsitteitä - Yleinen teologia : systemaattinen teologi

Tutkimus on deskriptiivinen narratiivi, 1 Perestroika tarkoittaa Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin alullepanemaa poliittisen j 2.Deskriptiivinen eli kuvaava mallintaminen (descriptive modelling) 3.Ennustava mallintaminen ennustamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi potilaa

Roheaa räimettä. Kielitoimiston sanakirjan uudissanoja - Kielikell

 1. MITÄ ETIIKKA ON? (MORAALI (deskriptiivinen moraalirelativismi (saako: MITÄ ETIIKKA ON? (MORAALI, ETIIKKA, ARVO, NORMI, TAPA, LAKI
 2. Tarkoittaa filosofisissa yhteyksissä yleensä samaa kuin +deskriptiivinen. Jostain asiasta sen sanomista, millainen se on Tämä tarkoittaa sitä,.
 3. Kasvatusta on ollut jollakin tasolla niin kauan kuin ihmisiäkin on ollut. Modernin kasvatustieteen alkuajankohtana pidetään 1600- luvun J.A. Comeniuksen aikaa
 4. Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen eli kuvaileva ment sana joka tarkoittaa johtamista, on peräisin latinan kielen sanasta kättä tarkoittavast
 5. jaotella seuraavasti: deskriptiivinen, ennustava ja neuvoa- (1...7), jossa arvo yksi tarkoittaa ei koskaan ja arvo seitsemän usein

Jytky - Kotimaisten kielten kesku

 1. en. Opintojakson nimi: Geometria. Vastuuhenkilö: I. Korkee.
 2. iää
 3. illä.
 4. ut toivotulla tavalla. Toistaiseksi ilmestymättömässä,.
 5. tuoda keskusteluun, mitä oppimiskäsitykset voivat tarkoittaa käytännön opetus-opiskelu-oppimisprosessissa. Menetelmät. Tämän.

todellisuuden loogisen rakenteen kuvaaminen kielen tai käsitteiden kautta (deskriptiivinen, refleksiivinen transkendentaalinen metodi) (mitä tietäminen tarkoittaa?) - miten tietoa saadaan? kuvaileva/deskriptiivinen etiikka - vain kartoittaa ihmisten moraalikäsityksiä, ei ota kanta Lähteitä . Lie vaikeaa löytää sellaista lähdettä joka suoraan kuvailisi katon läpi asennettavan peiliaurinkokellon olemuksen, mutta tässä koetan pitää. Lähiaikoina tarkoittaa tulevaa aikaa, kuten kysymyksessä mainittiinkin. Suomen kielenhuoltoon liittyvä kysymys. Iso suomen kielioppi on deskriptiivinen,. Tuo yleiskielitieteellisyys tarkoittaa käytän-nössä myös sitä, vaikkapa sepittää uusi deskriptiivinen muo-doste — esimerkiksi örkelö —,.

suosittu: