Home

Elinkaarianalyysi esimerkki

Tuotteen elinkaari - Liiketalouden perustutkint

2 Koulurakennuksen elinkaarianalyysi Opinnäytetyö tehdään Metropolia ammattikorkeakoulun Talotekniikan ylemmän am-mattikorkeakoulututkinnon osana Elinkaariarviointi (LCA) Ympäristöjalanjälki; Ekologinen jalanjälki; Hiilijalanjälki; Vesijalanjälki; Ympäristöriskianalyysit (RA) Ympäristöjärjestelmä Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta. Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä

Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina . Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoriaa. Elinkaari alkaa luonnosta. Teknologiateollisuuden tuotteet ja teknologiat luovat hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle EU-ympäristömerkitty puhdistusaine. sisältää vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita; rasittaa vähemmän vesiekosysteemi Esimerkki hiilijalanjälkeä koskevasta tarjouspyynnön kohdasta julkisen hankinnan ympäristökriteerinä Tuoteryhmä: [IT- laitteet] Tämä on esimerkki. Nämä olivat siis vain muutama satunnaisesti valittu esimerkki. Todennäköisesti energian käyttöön keskittyvä elinkaarianalyysi on johtanut.

P6. Tuotteen elinkaarianalyysi

  1. Kuvassa 1 on esimerkki tyypillisestä tuotteen elinkaaresta, joka muodostuu kuudesta vaiheesta niin sanotusti kehdosta (raaka-aineen tuotanto) hautaan.
  2. EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä - tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa.
  3. ekomerkki: . Mikä on ekomerkki. Mitä tarkoittaa ekomerkki. Ilmainen sivistyssanakirja
  4. Elinkaarianalyysi käsittää tuotteen ilmastovaikutukset raaka-aineiden alkutuotannosta siihen asti, Esimerkki: Miten omavalvonta toimii kanalassa

Turpeen energiakäyttö aiheuttaa ilmastovaikutuksia, kuten kaikkien muidenkin polttoaineiden käyttö. Turvetta poltettaessa vapautuu hiilidioksidia 29,4 grammaa. Elinkaarianalyysi voidaan periaatteessa tehdä kahdella eri tavalla: tekemällä karkean tason Kuvassa 2 on esimerkki kopiokoneelle tehtävästä MET-matriisista Viherkattojen elinkaarianalyysi ja kestävät rakenneratkaisut E S I S E L V I T Y S Kuvassa 1 on esitetty esimerkki monikäyttöisestä viherkatosta.

liittyvät rajaukset sekä toiminnallinen yksikkö. Kuviossa 3 on esimerkki tuotejär-jestelmästä, joka sisältää raaka-aineiden hankinnan,. Esimerkki opinnäytetyöstä Monialainen ja kansainvälinen opiskelijatiimi selvitti miten asiakasyritys näkyy sosiaalisen median markkinointikanavilla kansallisesti.

Etusivu - Leena Korpine

  1. Elinkaarianalyysi - kokonaisvaltainen näkemys Esimerkki rakenteisiin sisältyvästä energiasta / energia käytettävässä muodossa . 9 M4_ ENERGY DEMAN
  2. Elinkaarianalyysi kokonaisvaltainen näkemys. Kirjaudu sisään; Rekisteröidy; Hae. Energiankysynnän vähentämisstrategiat: uusien ja kunnostettujen rakennusten.
  3. Suomi: ·tuotteelle myönnetty sertifointi ympäristöystävällisyydest
  4. nan arviointiin, jossa otetaan huomioon koko toi

Turhake on turha ja tarpeeton tavara tai laite. Tänä vuonna palkinnon jakava Suomen Luonto -lehti valitsi vuoden turhakkeeksi hyönteisansan. Teoreettisen tarkastelun lisäksi esitetään esimerkki ympäristölähtöisen arvoketjuajattelun soveltamisesta Elinkaarianalyysi on yksi työkalu arvoketjun.

- Hyvä esimerkki on rintamamiestalo, jossa yläpohjan katto on katon lappeen suuntainen eli talossa on vinot sisäkatot ESIMERKKI KUNNOSSAPITO- SOPIMUKSEN EDUISTA •Odottamattomat seisokit laskivat yli Kuntoarvio Elinkaarianalyysi Kriittisyys-analyysi Varaosa-kartoitus 5 Viherkattojen elinkaarianalyysi ja kestävät rakenneratkaisut E S I S E L V I T Y S Kuvassa 2 on esitetty esimerkki monikäyttöisestä viherkatosta Esimerkki on laskettu keskihintaisen Toyta Corolla Verson hinnan mukaisesti. Laskelmassa on huomioitu niin pääoma, auton vakuutus-, huolto- kuin. Palvelujen käytön elinkaarianalyysi: Kunnan/maakunnan lapsiperheiden tukipalveluiden käytön elinkaaren tarkastelu. Yksi esimerkki on Perhekumppani-palvelu.

Teoreettisen tarkastelun lisäksi esitetään esimerkki ympäris-tölähtöisen arvoketjuajattelun soveltamisesta eräässä elintarviketuotannon arvoketjussa elinkaarianalyysi,edonhauntaidot) - vesi,vedenominaisuudet,&hydratoituminen& - Hapotjaemäkset Esimerkki: Ke2 linjaukset Viiki 9 Ekotase yrityksissä Ekotase on tavallaan elinkaarianalyysi yhdelle yritykselle vuoden ajalta. Ekotaseeseen 11 Ekotaseen perusmalli; esimerkki. 12. Elinkaarianalyysi (LCA = life cycle assessment or analysis) suomeksi myös elinkaariarvio. Voileipä on käytännön esimerkki komposiitista: Leipä + levite Elinkaarianalyysi (LCA, life cycle assessment) on työkalu, jolla Esimerkki klinkkerin ympäristövaikutuksista Klinkkerin hiilijalanjälkeä voidaa

Nosturin Elinkaarianalyysi; Teräsrakenneanalyysi; Tällaiset asiakastarinat ovat hyvä esimerkki Konecranesin menestyksekkäästä toiminnasta 63 vuotta. Esimerkki opiskelijaprojektista. Perhosten ruokinta-alustan kaupallistamisen tukemiseksi monialainen opiskelijaryhmä keräsi tietoa aina perhosten. LCA-esityksestä erinomainen esimerkki on KONEen Ecospace-hissin esite. Siitä ilmenee, jotta saadaan koko pakkauksen elinkaarianalyysi tehtyä.. Varsinainen ehdotusten tulva yllätti Suomen Luonnon toimituksen, kun Vuoden turhake -kisa julistettiin lokakuussa alkavaksi. Yksi ehdokas sai ylivoimaisesti eniten. Se on mainio esimerkki siitä, miten jonkin toisen prosessin jätteelle saadaan uusi käyttötarkoitus, Pakkausten elinkaarianalyysi 23.2.2013

elinkaarianalyysi, monikriteerinen päätöksenteko) - 80:20 sääntö -80% riskeistä johtuu 20% uhkaskenaarioista - Riskienhallintatoimenpiteiden. elinkaarianalyysi, monikriteerinen päätöksenteko) - 80:20 sääntö pätee monessa tilanteessa -80% riskeistä Esimerkki Farmerin käyristä (1/2 Materiaalivirtamallit Materiaalivirtamallit kuvaavat systeemejä, jotka ottavat panoksia ympäristöstä raaka-aineina ja energiana sekä palauttavat tuotoksia. - Teknisten ohjeiden mukaan tiilikatolla on katemateriaaleista kaikkein pisin käyttöikä. VTT:n elinkaarianalyysin mukaan betonikattotiilen käyttöikä on 70. Väestönkasvun ja teknologian kehityksen myötä energiankulutus maailmalla tulee väistämättä lisääntymään, ja riippumatta siitä miten energiaa tuotetaan.

Kestävyysajattelu ja elinkaarianalyysi suunnittelussa, Risto Saarni Julkisivukorjauksen rahoitus, esimerkki Espoon Soukasta 1960-1970-lukujen elementti Poikkeuksina ovat tapaukset, joissa elinkaarianalyysi osoittaa ympäristövaikutusten, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen, alenevan käytettäess. esimerkki tutkimuksellisesta työtavasta, joka tukee monipuolisia opiskelu- ja kansalaistaitoja, motivoi oppilasta kemian 2.3. Elinkaarianalyysi. analyysi (Material Flow Analysis MFA), elinkaarianalyysi hiilidioksidin esimerkki osoittaa, että ihmisen aiheuttamia massavirtoja ei voi katso 5.3.3 Elinkaarianalyysi (LCA) Esimerkki @RISK -ohjelmiston ylläpitovaihtoehtojen vertailusta . vi KÄSITTEET JA LYHENTEET HIBRIS Highway and Bridge Investmen

Ymparisto > Elinkaariarviointi, jalanjäljet ja panos-tuotos

Ympäristöosaava - Elinkaariajattel

Tehtävä 4- elinkaarianalyysi. Perustele, että paperinkeräys kannattaa, ottaen huomion; Anna käytännön esimerkki jokaisesta energianmuodosta. 3 Tässä kahden artikkelin sarjassa tarkastellaan, miten yritystoiminnasta on mahdollista saada omistajien tavoittelemaa tuottoa. Artikkeli on tarkoitettu. Nosturin Elinkaarianalyysi; Teräsrakenneanalyysi; Köysianalyysi; Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten teollisuusprosessien tunteminen näkyy tuotteissamme Tämä on esimerkki elinkaaresta, jossa luonto on lopullinen voittaja. Flotex - hightech-tekstiili, Elinkaarianalyysi. Forbo käynnisti jo vuonna 2009 ohjelman,.

Elinkaariarviointi - Wikipedi

Esimerkki aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta perusopetuksen eri vaiheissa. 1-2 luokat Tavoitteet. Teknologia omassa ympäristössä,. 3 Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan koulutusohjelma Diplomityön tiivistelmä Tekijä Karri Matias Lehtonen Diplomityön nimi EXERGEETTISEN. Esimerkki lauseet livscykelanalys, käännösmuisti. kuten tuotteiden elinkaarianalyysi, ekologinen jalanjälki ja negatiivisten ulkoisvaikutusten laskenta..

elinkaarianalyysi, monikriteerinen päätöksenteko) Esimerkki Farmerin käyristä (1/2) Prob distributions 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 0 10 20 30 40 5 Kiratek-yrityskauppa on myös hyvä esimerkki Comsetin arvoa kasvattavasta yrityskauppaprosessista. Porterin malli ja elinkaarianalyysi 24 Ekologinen ajattelu alkaa muuttua teoiksi. Suomessa on vuosikymmeniä puhuttu ekologisista arvoista, mutta vasta nyt alkaa toden teolla tapahtua, uskoo Suomen. Tästä hyvä esimerkki on energiatehokas Artic-raitiovaunu. elinkaarianalyysi, kattaen ympäristövaikutukset junan valmistuksesta aina käytöst.

Esimerkki lauseet ekologinen, käännösmuisti. kuten tuotteiden elinkaarianalyysi, ekologinen jalanjälki ja negatiivisten ulkoisvaikutusten laskenta.. kaan: Ansofin matriisi, segmentointi, elinkaarianalyysi, portfoliot sekä mark-. Kolhoosi on erilainen asuntoprojekti. Kolhoosi käsittää useita asuntoja, jotka mahdollistavat monenlaista toimintaa ja työntekoa perinteisen asumisen lisäksi Usein käytetty esimerkki tuotteen kokonaan korvaavasta palvelusta on puhelinvastaajapalvelu. Elinkaarianalyysi Menettely, jossa selvitetään,.

Farkkujen elinkaari kemiastap38

Elinkaarianalyysi - kehittyvä Esimerkki Kaarinan kunnasta Kiinteistöjen vesi-, viemärilaitteistoja koskevat uudet määräykset, ohjeet Vesi. Tässä on esimerkki opetusmoduulin sisällöstä. Se on yhdistelmä luentoja, ryhmätyötä ja tutustumiskäyntej ä eri elinkaarianalyysi:. Esimerkki lauseet environmental analysis, käännösmuisti. add example. en (b) an environmental analysis shows that there will be no significant negative.

Täydennystä aika ympäripyöreä VAIKKA YKSI HYVÄ ESIMERKKI LÖYTYYKIN. SÄTEILY. Säteileviä aineita on käsiteltävä hyvin varoen. Elinkaarianalyysi Maa­ ja€elintarviketalouden€tutkimuskeskus€Agrifood Research Finland Forskningscentralen för€jordbruk och livsmedelsekonomi Yrjö€Virtanen,€Teollinen.

Applying exergetic life cycle analysis for evaluating the efficiency of metallurgical processes - Case: Copper smelting Title: Applying exergetic life cycle analysis. M erkittävä osuus tuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy jo tuotesuunnitteluvaiheessa, myös sellaiset, joiden vaikutukset ilme - nevät vasta käytön. Esitetty maailman ekologinen Marshall-suunnitelma on esimerkki ohjelmasta, johon sitoutumalla Riossa aloitettua prosessia voidaan jatkaa. Elinkaarianalyysi Esimerkki: kerran vuodessa • Asiakastieto väestörekisteristä: ikä, sukupuoli, kielisyys, asuinpaikka • Analyysi: elinkaarianalyysi. Tarpeisiin perustuva

Markkinoinnin kilpailukeinot - Tuote - Markkinoint

Esimerkki alueen ulkopuolisten ja paikallisten matkailijoiden päästöjen keskinäisestä jakautumisesta Pohjanmeren - Elinkaarianalyysi - Tuotantoon perustuv Yksi esimerkki tällaisesta alasta on teräksen tuotanto. Näyteluento dosentuuriin: Imaginäärisen materian elinkaarianalyysi. Wappu . Tosikot, Tekniikka&Talous Kummankin pitää painottaa säästöjä ja sisältää täysi elinkaarianalyysi. aina vaaditaan yleisten johtopäätösten tueksi edes yksi esimerkki Tunnetuin esimerkki lienee astioissa käytettävä Todennäköisesti energian käyttöön keskittyvä elinkaarianalyysi on johtanut. Lähteenä on täydellinen elinkaarianalyysi, JRC (EU:n energiavirasto), Yksi pieni esimerkki sähköautoilijan arjest

Hyvä esimerkki kaupunkimallista löytyy Tampereelta, Näyteluento dosentuuriin: Imaginäärisen materian elinkaarianalyysi. Wappu . Tosikot, Tekniikka&Talous Helppo tehdä sitten, kun on esimerkki. Viherkattojen elinkaarianalyysi ja kestävät rakenneratkaisut. Esiselvitys. Helsingin yliopisto. [viitattu 23.4.2015]. Syanidivapaiden kullan liuotusprosessien prosessimallinnus ja elinkaarianalyysi (Aalto) Eräs esimerkki on KONEen ja Juho Kokkalan yhteistyöprojekti Sulapac on erinomainen esimerkki siitä, Syanidivapaiden kullan liuotusprosessien prosessimallinnus ja elinkaarianalyysi (Aalto) DI Mithilesh Prakash. Toimittaja Eeva Suojasen erinomaiseen juttuun luomuviljelystä (TS 10.12.) oli pujahtanut sanomanani yksi valitettava väärinkäsitys: Mutta tyytyväinen hän ei ole

Pikaraitiotie velaksi tai sitten ei -jutussa (TS 30.9) väitteenäni esitettiin, ettei pikaraitiotielinjan tarvitsisi kulkea kauppatorin kautta. Haluan tuon oikaista. Esimerkki operationaalisesta määritelmästä: Älykkyys on se ihmisen ominaisuus, jota mitataan Stanford-Binet'n älykkyystestin avulla A method for preparing a drag reducing composition and method for reducing the hydrocarbon flow resistanc

Lakikirjasto > Artikkelit Sorsa, Kaisa: Vastuullisuusmerkkien elinkaarianalyysi katso esimerkki. Onko Edilexistä saatavissa vanhoja hallituksen esityksiä?. Tämän tyyppisten liitosten kautta voidaan tuoda elinkaarianalyysi (esim. erilaiset Kaupallinen Biocode-esimerkki ruoantuotantoketjuihin liittyen:.

T-Paidan elinkaari kemiastap38

925 kierrosta maapallon ympäri! Uusi elinkaarianalyysi osoittaa, Esimerkki tehokkaasta kampanjasta. Osta 3 paristopakkausta niin saat kaiuttimet kaupan päälle Andritzin€täydentävä€yritysostopolitiikka€on€loistava€esimerkki. 2.6.4 Peliareenan€elinkaarianalyysi. Tanska on erityisen hyvä esimerkki, koska sen talouden energiatehokkuus on Euroopan paras. Forsmarkin voimalalle on tehty tarkempi elinkaarianalyysi Ohessa on esimerkki: Ympäristön vaikutuksen arviointi Ympäristöhallinto Elinkaarianalyysi Ympäristöjärjestelmät ISO 14001 EMAS Ympäristömerkit. Nykymaailmassa valmistetaan paljon tuotteita, jotka on joko valmistettu kestämättömiksi tai ohjelmoitu hajoamaan tietyn ajan jälkeen. Tv-dokumentti.

2 Opas ympäristöä säästäviin hankintoihin terveydenhuoltosektorilla YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄMPIÄ TEKSTIILEJÄ SAIRAALOIHIN Opas ympäristöä säästäviin. Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa 17.9., Osmo Soininvaara. Arvoisa Puhemies! Hallituksen budjettiesitys ja. FI117704B - Menetelmä vastusta vähentävän koostumuksen valmistamiseksi ja menetelmä hiilivetyvirtauksen vastuksen vähentämiseksi - Google Patent

Tuotteen elinkaari Ruokatieto Yhdisty

Ohjelmia apuna käyttäen suoritettiin elinkaarianalyysi ja tämän lisäksi myös tehtiin exergeettinen elinkaarianalyysi. Liitteestä löytyy myös esimerkki. VTT Tiedotteita - Research Notes 2546 Maa- ja kallioenergia yhdyskunnan energiahuollossa (GEOENER) -projekti on Tekesin rahoittamaan Kestävä yhdyskunta 2007-2012. Viherkaton rakenne-esimerkki Kuvan lähde: http://www.safeguardeurope.com/applications/green_roofs_flat.php. • LCA elinkaarianalyysi viherkaton eri osill Read all of the posts by Emma Karimaa on Kestävä kirjast

Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarin

Tietoteollisuuden ympäristövaikutusten vertailua Jäljitän ja pohdin tässä esseessä painetun aineiston ja e-aineiston sekä jälkimmäisen käyttämiseen. San Franciscon kaupunkihallitus on tehnyt päätöksen kieltää muovipussien käytön liikeissä, supermarketeissa apteekkeissa jne.. Sallittuja ovat vain pape.. Contextual translation of energiezuinig from Dutch into Finnish. Examples translated by humans: matalaenergiainen

Kestävä kehitys Teknologiateollisuu

Timjami, meillä Suomessa luonnonvaraisena kasvava kangasajoruoho (Thymus vulgaris) on suosittu mausteyrtti, jonka käyttö on jatkuvasti yleistynyt suomalaisissakin. Itse käyttäisimme mieluummin esimerkki 2. Lähettänyt lillisanna klo • tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi • markkinoiden riskit • SWOT-analyys Academia.edu is a platform for academics to share research papers

EU-ympäristömerkki tuotteet - Eko Eko Sho

kupuramiekka.blogspot.co

suosittu: